BEŞKIZ KÖYÜ’NÜN ÖNCELİKLİ PROBLEMLERİ VE BU PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ – 1

Beşkız Köyü Problemleri

Beşkız Köyü’nün tam ortasında bulunan ve sel sularının tahliyesine yarayan set, -bir nevi kanal- çok hayatî sorunlara sebebiyet vermektedir. Meselâ bu set, hava karardığında fark edilmiyor. Bu yüzden insan olsun hayvan olsun bu setin içine düşüp sakatlanabiliyor, hatta ölebiliyor. -Bu sete düşen bir çocuk ölmüştür- Bu durum,bu işin ne kadar vahim bir problem teşkil ettiğinin ve bir an önce çözülmesi gerektiğinin çok acı bir örneğidir. Peki, ne yapılması lâzım? Bariyer yapılabilir, set duvarları yükseltilebilir, setin üzeri betonla kapatılabilir vb.…

Pages:«12345