BEŞKIZ KÖYÜ’NÜN ÖNCELİKLİ PROBLEMLERİ VE BU PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ –4

Yollar

Köyün içerisinde bulunan yollar yağmur, kar yağdığında çamur çaylak içinde kalmaktadır. Köyün coğrafî yüzeyi engebeli olduğundan araçlar, insanlar ulaşmak istedikleri noktaya bin bir zahmetle ulaşabilmektedir. Öğretmenlerin yüksek bir noktada bulunan köy ilköğretim okuluna ulaşmak için, etraf çamur çaylakta kaldığı günlerde çok sıkıntı çektiklerine şahit olunmuştur. Bu durumun yine diğer olumsuz durumlar gibi acilen çözüme kavuşturulması lâzımdır. Beşkız Köyü  Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği olarak bu olumsuz durumların bir an önce düzeltilmesi için ilgili kurumlara başvurulacak, yetkililerden yardım talep edilecektir ve bu süreç kanunlar çerçevesinde takip olunacaktır.