BEŞKIZ KÖYÜ’NÜN ÖNCELİKLİ PROBLEMLERİ VE BU PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ –4

Yollar

Köyün içerisinde bulunan yollar yağmur, kar yağdığında çamur çaylak içinde kalmaktadır. Köyün coğrafî yüzeyi engebeli olduğundan araçlar, insanlar ulaşmak istedikleri noktaya bin bir zahmetle ulaşabilmektedir. Öğretmenlerin yüksek bir noktada bulunan köy ilköğretim okuluna ulaşmak için, etraf çamur çaylakta kaldığı günlerde çok sıkıntı çektiklerine şahit olunmuştur. Bu durumun yine diğer olumsuz durumlar gibi acilen çözüme kavuşturulması lâzımdır. Beşkız Köyü  Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği olarak bu olumsuz durumların bir an önce düzeltilmesi için ilgili kurumlara başvurulacak, yetkililerden yardım talep edilecektir ve bu süreç kanunlar çerçevesinde takip olunacaktır.

BEŞKIZ KÖYÜ’NÜN ÖNCELİKLİ PROBLEMLERİ VE BU PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ – 3

sağlık

Sungurlu’nun en büyük köylerinden –Beşkız Köyü Sungurlu’nun ikinci büyük köyüdür- biri olan Beşkız Köyü’nde sağlık ocağı bulunmamaktadır. Bu durum bir utançtır. Bir köyde sağlık ocağının bulunmayışının ne gibi sorunlara yol açacağını herhâlde bilmeyeniniz yoktur. Bu durumu sizlerin takdirlerine, değerlendirmelerine bırakıyoruz. İlgili birimlerle resmî olarak diyaloga geçilerek bu sorun kolaylıkla çözüme kavuşturulabilir.

BEŞKIZ KÖYÜ’NÜN ÖNCELİKLİ PROBLEMLERİ VE BU PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ – 1

Beşkız Köyü Problemleri

Beşkız Köyü’nün tam ortasında bulunan ve sel sularının tahliyesine yarayan set, -bir nevi kanal- çok hayatî sorunlara sebebiyet vermektedir. Meselâ bu set, hava karardığında fark edilmiyor. Bu yüzden insan olsun hayvan olsun bu setin içine düşüp sakatlanabiliyor, hatta ölebiliyor. -Bu sete düşen bir çocuk ölmüştür- Bu durum,bu işin ne kadar vahim bir problem teşkil ettiğinin ve bir an önce çözülmesi gerektiğinin çok acı bir örneğidir. Peki, ne yapılması lâzım? Bariyer yapılabilir, set duvarları yükseltilebilir, setin üzeri betonla kapatılabilir vb.…